Horní Lhota kaple sv. Jana Nepomuckého
    Kapelle in Horní Lhota
    Kapelle in Horní Lhota
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Týnec
Katastrální území: 772275 Horní Lhota u Klatov
Parcelní číslo: 18
Číslo popisné:

Datace: 1894

GPS: 49º 20´29. N  13º 16´45. E

Kontakt:
Týnec čp. 69
340 21,  Janovice nad Úhlavou
Telefon: 37639210, 606759220
obectynec@tiscali.cz
http://www.sumavanet.cz/tynec/

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

Stavba má obdélníkový půdorys 480 x 355 cm; na čelní straně je vchod s pseudogotickou kružbou a dvě prosklené niky vysoké 80 cm, široké 40 cm, 125 cm nad zemí; uprostřed postranních delších stran stavby je po jednom gotickém oknu; zadní strana má uprostřed prostý rizalit hluboký 15 cm, široký 120 cm; tři postranní zdi jsou pod střechou zakončeny šikmou římsou; v čele před vstupem je otevřený portikus hluboký 170 cm, široký 250 cm s dvěma válcovými sloupy na krychlových půlmetrových patkách; architráv na sloupech je uprostřed zúžený; trojúhelníkový tympanon je uprostřed vyhlouben do polokružnice a na vrcholu stříšky má kovový kříž; sedlová střecha stavby (na portiku je nižší) v zadní části s valbou je pokryta pálenými taškami; dřevěná věžička uprostřed střechy má ve spodní části šestihrannou lucernu se zvonkem a šestiúhelníkovou komolou stříškou; nad ní je oplechovaná dřevěná báň zakončená komolým válcem, malou bání a dvouramenným křížem z kovu; celková výška s věžičkou je okolo 800 cm, bez věžičky 500 cm

Interiér objektu

Zdi o tloušce okolo 50 cm vytvářejí poměrně velký vnitřní prostor o rozměrech 370 cm x 255 cm a výšce 270 cm; dvoukřídlé vchodové dveře celkem se šesti výplněmi mají ve dvou prostředních reliéf křížku; uprostřed zdi naproti vchodu je nika 125 cm nad podlahou o šířce 85 cm a výšce 122 cm pro oltářík, naposled pro sošku sv. Jana Nepomuckého; dvě pseudogotická okna v postranních zdech o výšce 148 cm a šířce 40 cm jsou 105 cm nad podlahou; z mobiliáře zůstala v kapli dřevěná spodní část dřívějšího oltáře o rozměrech 530 x 59 cm, vysoká 93 cm a oltářní stupeň 12 cm vysoký, rozměrech 255 m x 64 cm; na zdech jsou zbytky úchytů na svíčky; v místnosti končí provaz od zvonku ve věžičce.



Okolí objektu

Kaple je nejen středem vsi ale i orientačním bodem; stojí na mírně svažitém terénu na vyšší straně návsi při cestě do Loučan; není orientovaná  (portikus na severozápadní, oltářík na jihovýchodní straně); je ohrazena nižším laťkovým plotem; před ním po stranách kaple byly dvě staré lípy; lípa na severovýchodní straně musela být v roce 2011 poražena; místo ní byla v témže roce péčí obce zasazena nová lípa.



Historie objektu

Občané Horní Lhoty (tehdy okolo 120 osob) usilovali o výstavbu kaple, která by nahradila starou zvonici (na dvou sloupech); souhlas zastupitelstva obce Týnec i vlastníka panství Týnec-Běšiny hraběte Leopolda z Kolowrat získali v roce 1893; dosud nebylo zjištěno, kdo stavbu navrhl; materiál byl dodáván týneckým velkostatkem; realizace v letech 1894 – 1896 byla dílem místních řemeslníků; starší oltářík byl koupen od soukromníka v Klatovech; vysvěcena byla v roce 1896; kámen oltářní s ostatky sv. Honorata a Klementie, obstaraný pravděpodobně týneckým farářem Josefem Brennerem, byl v kapli instalován 9. srpna 1899; mešní licence kaple sv. Jana Nepomuckého v Horní Lhotě je datována teprve 10. května 1901.



Další informace

Současník výstavby Josef Brenner v roce 1905 napsal: „V kapli slavila se asi třikrát v den sv. Jana Nepomuckého pouť, při níž kázal a mši svatou čítal kaplan týnecký, bera za to 4 zlaté od obce Týnecké. Ale brzo z poutí sešlo. Stojí prý ta pouť mnoho peněz…“; 

K tomu je nutno dodat, že pouť v Horní Lhotě se slaví dosud v neděli po 16. květnu a pouťové mše svaté se v kapli konaly až do 90. let 20. století.

Ve věžičce kaple byl zavěšen zvonek zhotovený v Plzni roku 1779 V. Pernerem, který byl původně umístěn na dvou sloupech zvonice; v březnu 1942 na základě nařízení Okresního úřadu Klatovy byl sejmut a odevzdán pro válečné účely; zastupitelstvem tehdy samostatné obce Horní Lhota byl koupen nový zvonek od firmy Meinhofer v Brně; 19. července 1942 byl vysvěcen administrátorem fary v Týnci později persekuovaným P. Vojtěchem Kohoutem.

Kaple sv. Jana Nepomuckého byla mnohokrát opravována; v roce 1991 byla zčásti vykradena a proto oltářní obraz a soška sv. Jana Nepomuckého byly uloženy mimo kapli.



Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

Brenner, Josef. Historické črty. Rukopis. Týnec 1905, s.134 a 148.



Zdroje - fondy

Kronika obce Týnec. Kniha I., s.39. Kniha II., s.41. In: Státní okresní archiv Klatovy









 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.