Chloumek kaple sv. Vojtěcha
    Kapelle in Chloumek
    capel in Chloumek
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Plzeň-jih
Obec: Kasejovice
Katastrální území: 664294 Chloumek u Kasejovic
Parcelní číslo: st. 363
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 15608/4-323
Datace: 1833

GPS: 49º 28´ 32 N  13º 43´ 42 E

Kontakt:
Římskokatolická farnost Kasejovice, Kasejovice 1
335 44,  Kasejovice
Telefon: 731402944
farar@farnostkasejovice.cz
www.farnostkasejovice.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

V malebném prostředi luk, severně od města Kasejovice se nalézá nevelká usedlost, které vévodí kaplička zasvěcená slavníkovskému biskupovi sv. Vojtěchovi jde o objekt obdélného půdorysu, jehož fasádu zdobí pilastry spojené v hlavici jednoduchovou korunní římsou obdélný vstup rámuje kamenné ostění zvýrazněné pravoúhlými uchy spojenými s kapkami; v horní části ostění vytesán letopočet 1833; ve středu ostění vložen klenák s motivem maltézského kříže; v orámování jednokřídlé dveře, v horní části s dřevěnou mřížkou a výpletem v bočních stěnách kasulová okna ve středu barokně prolamovaného štítu obdélné okno střecha sedlová, kryta dvojitě loženou taškou bobrovkou; z vrcholu střechy vystupuje šestiboká zvonice se stříškou ukončenou křížkem

Interiér objektu

Na stěně naproti vstupu se nachází oltář s obrazem sv. Vojtěcha, na zemi před oltářem je studna s průzračně čistou vodou.Okolí objektu

Součástí zemědělské usedlosti zvané Bouček (Na boučku, Na Boučku, V boučku).Historie objektu

Existence kapličky je uváděna již k roku 1522, ale pravděpodobně se jednalo o dřevěný objekt u léčivého pramene; snad v 18. století došlo k obnově dřevěné kaple péčí kasejovické obce; v roce 1780 jsou potvrzeny léčivé účinky pramene; základní kámen k postavení kaple byl položen na svatovojtěšskou pouť v roce 1828, ale stavba byla dokončena až v roce 1833; některé prameny uvádějí založení kaple dokonce v roce 1760.Další informace

Blízko kaple stávala hospoda zvaná „V boučku“; u kaple se nachází studánka s léčivou vodou; pověst jí připisuje jednomu světcovu zastavení, při němž na tomto místě vyprosil na nebesích vláhu pro zprahlý kraj; v 19. století zřídili v blízkosti kapličky lázně, jejichž éru ukončila rekvizice měděných kotlů v období první světové války v roce 1848 měla národní garda kasejovická na palouku u lázní svoji střelnici v místě obnovena tradice každoročních poutí ke kapli 23. dubna někdy usedlost mylně přiřazována k místní části Chloumek.Fotogalerie
Chloumek – kaple sv. Vojtěcha
Chloumek – kaple sv. Vojtěcha
Chloumek – kaple sv. Vojtěcha
Chloumek – kaple sv. Vojtěcha
Chloumek – kaple sv. Vojtěcha
Chloumek – kaple sv. Vojtěcha
Chloumek – kaple sv. Vojtěcha
Chloumek – kaple sv. Vojtěcha
Chloumek – kaple sv. Vojtěcha
Chloumek – kaple sv. Vojtěcha
Chloumek – kaple sv. Vojtěcha
Chloumek – kaple sv. Vojtěcha
Chloumek – kaple sv. Vojtěcha
Chloumek – kaple sv. Vojtěcha
Chloumek – kaple sv. Vojtěcha
Chloumek – kaple sv. Vojtěcha

Zdroje - literatura, prameny

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Plzeň-jih. /1. vydání/ Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.