Kout na Šumavě kaple Nejsvětější Trojice
    Kapelle in Kout
    chapel in Kout
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Domažlice
Obec: Kout na Šumavě
Katastrální území: 671231 Kout na Šumavě
Parcelní číslo: st 132
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 40987/4-2127
Datace: 1827

GPS: 49° 24´ 5. 456´ N  13° 0´ 11. 567´ E

Kontakt:
Kout na Šumavě čp. 1
344 01,  Kout na Šumavě
Telefon: 379730531
ou@koutnasumave.cz, kout@quick.cz
www.koutnasumave.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

V centru vsi jižně od koutské tvrze stojí na křižovatce cest nevelká zděná kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici; byla založena na čtvercovém půdoryse se stranami o délce cca 500 cm; její nároží jsou mírně zaoblena; fasáda je členěna pilastry a lizénovým řádem, nad vstupem sklenutým stlačeným obloukem je ze štuku vyhotoven symbol srdce, iniciály IHS a letopočet 1827; v bocích jsou malá okénka sklenutá stlačeným obloukem; stavba je krytá výraznou jehlancovou střechou zakončenou osmibokou lucernou nesoucí malou cibulovitou báň; objekt dotváří neopakovatelný charakter historického jádra vsi a zároveň je součástí kolekce sakrálních staveb dochovaných v obci

Interiér objektu

Interiér objektu je plochostropý; podlaha je cihelná; na oltářní stěně (přibližně strana severní) je umístěn obraz Nejsvětější Trojice; na stěnách jsou osazeny obrázky s religiózními motivy. Okolí objektu

Kaple Nejsvětější Trojice leží na pozemku (druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30m²; v bezprostředním okolí kapličky, která nemá žádný přidružený pozemek, se nachází skupina chalupnických usedlostí či volně stojících chalup; západně od stavby leží například soubor čtyř malých statků, mezi kterými je dvůr čp. 82 s roubeným domem nebo chalupa čp. 79; v těsném sousedství kaple stojí chalupa čp. 85.Historie objektu
Kaplička vznikla roku 1827; v průběhu věků byla opakovaně opravována, naposledy v 90. letech 20. století.

Další informace

Stavba patří do okruhu drobných sakrálních staveb vyzdvižených v období 19. století na vesnicích v okolí Kdyně; většinou se jedná již o budovy zděné, třebaže často byly původně stavěné ze dřeva, tedy místu tradičního materiálu; objekt nese atributy klasicistních budov, přičemž na dobu vzniku stavby upozorňuje celá řada detailů včetně řešení fasády.Fotogalerie
Kout na Šumavě – kaple
Kout na Šumavě – kaple
Kout na Šumavě – kaple
Kout na Šumavě – kaple
Kout na Šumavě – kaple
Kout na Šumavě – kaple
Kout na Šumavě – kaple
Kout na Šumavě – kaple
Kout na Šumavě – kaple
Kout na Šumavě – kaple
Kout na Šumavě – kaple
Kout na Šumavě – kaple
Kout na Šumavě – kaple
Kout na Šumavě – kaple

Zdroje - literatura, prameny

FOUD, K. – WEBEROVÁ, H. Lidová architektura – okres Domažlice. Domažlice 1998

PEŠTA, J. Encyklopedie českých vesnic. Díl III. Západní Čechy. Praha 2005

PROCHÁZKA, Z. Domažlicko a Kdyňsko. Historicko – turistický průvodce. Č. 5. Domažlice 1996

 

 

 Zdroje - fondy

- Národní památkový ústav, ú.o.p. v Plzni. Spisový archiv, složka Kout na Šumavě, kaplička

Nejsvětější Trojice (o.Domažlice)

- http: //archivnimapy.cuzk.cz (Stabilní katastr 1838, Kout na Šumavě - Kauth /Kauto/)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.