Letovy kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Starosty
    Kapelle in Letovy
    chapel in Letovy
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Nalžovské Hory
Katastrální území: 695815 Letovy
Parcelní číslo: st. 41
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 45362/4-3099
Datace: 18 s

GPS: 49º 19E N  13º 31E E

Kontakt:
Město Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104
341 01,  Horažďovice
Telefon: 376396142
meu@nalzovskehory.cz
www.nalzovskehory.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu
Půdorys kaple šestiboký; nízký sokl naznačen stříkanou omítkou; obdélný vstup do objektu ukončen silně stlačeným klenebním obloukem; dveřní otvor rámuje žulové ostění se žlábkováním po celém obvodu; jednokřídlé dveře mají v horní polovině prosklený otvor; v ose nade dveřmi luneta s řezaným rámem a krucifixem; v bočních stěnách od vchodu a stěně závěru obdélné vpadlé plochy s půlkruhovým ukončením; v dalších bočních stěnách okenní otvory stejného tvaru, v nich jednokřídlá okna; omítky vápenné, hlazené, základní plocha provedena ve světle žluté barvě, architektonické prvky zdůrazněny bílou barvou; po celém obvodu kaple profilovaná korunní římsa; šestiboká stanová střecha s cibulovitou bání, lucernou, stříškou, makovicí a křížkem provedeny z měděného plechu

Interiér objektu

Plochostropý; jednoduchý oltář s obrazem sv. Jana Nepomuckého, rozměrná barokní socha sv. Starosty údajně z období kolem roku 1700 (?).Okolí objektu

Šestiboké oplocení pozemku kaple na nízkém z kamene vyzděném soklu, nyní pouze sokl bez oplocení; po levé straně vstupu do kaple kamenný kříž na žulovém soklu s textem „Pochválen Buď Pan Ježíš Kristus. L. P. 1919“; vně soklu čtyři vzrostlé stromové šeříky.Historie objektu
Do roku 1925 byla kaple opatřena šindelovou krytinou, v uvedeném roce šindel nahradil pozinkovaný plech, opraven byl i krov; opravu provedla firma Hofman z Plzně; oprava fasády kaple a bezprostředního okolí kaple na jaře 2011.


Další informace

Dominanta návsi; pozdně barokní stavba; jedna z nejstarších kaplí v regionu.Fotogalerie
Letovy – kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Starosty
Letovy – kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Starosty
Letovy – kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Starosty
Letovy – kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Starosty
Letovy – kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Starosty
Letovy – kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Starosty
Letovy – kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Starosty
Letovy – kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Starosty
Letovy – kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Starosty
Letovy – kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Starosty

Zdroje - literatura, prameny

SMOLÍK, Luboš. Kaple a kapličky Horažďovicka. 1. vydání, Klatovy: Plzeňský kraj, 2010. 96 s.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. /1. vydání/ Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.