Nedaničky kaple Panny Marie
    Kapelle in Nedaničky
    chapel in Nedaničky
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Měčín
Katastrální území: 692468 Nedaničky
Parcelní číslo: st. 21
Číslo popisné:

Datace: 1877

GPS: 49° 27' 52.93 N  13° 22' 40.26 E

Kontakt:
Město Měčín,Farní 43
340 37,  Měčín
Telefon: 376395132
mesto.mecin@iol.cz
www.mecin.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

Obdélná stavba krytá sedlovou střechou se stupňovitě členěnými štíty; na hřebenu střechy je umístěna dřevěná oplechovaná šestiboká věžička se zvonem, zakončená jehlancovitou stříškou s makovicí a kovovým křížem

Interiér objektu
Oltář v kapli je kvalitní rokoková práce z doby kolem poloviny 18. století; prosklená střední skříňka (původně se sochou Panny Marie Svatohorské, která byla koncem února roku 2000 ukradena) dosedá na volutový podstavec s vnitřním oválem vyplněným jetelovým křížem; konec volut tvoří konzoly pro postavy andělů, kteří nesou konce bohaté kartuše s obrazem sv. Jana Nepomuckého.


Okolí objektu
Kaple stojí uprostřed malé mírně svažité návsi.

Historie objektu

Kaple byla vystavěna roku 1876 a vysvěcena 23. září 1877 ke cti Nejblahoslavenější Panny Marie; na její stavbu přispěl rakouský císař Ferdinand I. Dobrotivý částkou 100 zlatých, dále pak všichni občané domácí i cizí a stavba byla zdárně dokončena hlavně obětavostí Jana Vlasáka z čp. 13; podle pamětního listu sepsaného Josefem Šípem 8. března 1907, uloženého do stavby nových chlívků v čp. 16 a nalezeného při jejich bourání, kapličku vysvětil předslavský farář Jan Špáta (Spath) a oltář do ní byl věnován z Vřeskovic; v roce 1928 byla kaple opravena a při tom zřízena nová věžička; tesařskou práci provedl Matěj Hlaváč z čp. 20, tehdejší starosta, za pomoci tesařských dělníků Josefa Hlaváče z čp. 10 a Václava Tomáška z čp. 18; klempířem byl Viktor Getz ze Švihova, pokrývačem Janský z Předslavi, přidavačem Jan Tomášek a kapli bílil Petr Vlasák z čp. 14; celkem opravy i nová věžička stály přes 2 000 Kč, mimo dřeva na věžičku, které bylo vzato z obecního lesa; František Vlasák z čp. 8 pak udělal po obci sbírku na nový zvonek, která vynesla 800 Kč; zbývající nedoplatek ve výši 100 Kč dal František Vlasák; nový zvonek zavěsil do věžičky počátkem září před poutí tesařský mistr Josef Vlasák z čp. 4.Další informace

V roce 2008 byly do kaple pořízeny nové vstupní dveře, které z dubového dřeva vyrobila firma FA–PA z Újezda u Plánice za 35 000 Kč; roku 2009 pak byla provedena celková oprava kaple; při ní bylo vyměněno oplechování věžičky, položena nová střešní krytina, opět z tašek bobrovek a opravena fasáda, která byla opatřena novým barevným nátěrem; stavební práce provedl Libor Sládek z Vodního Újezda čp. 34 za 140 206 Kč, opravu střechy včetně klempířských prací Karel Sedláček z Nedanic čp. 10 za 174 017 Kč, malá dvířka v zadním štítu kaple zhotovil Jiří Kasl z Nedanic čp. 20 za 575 Kč; celkové náklady tedy činily 314 798 Kč; při těchto opravách byla na jedné střešní tašce nalezena datace 1951 a při výměně laťování letopočet 1922; v rámci úprav okolí kaple byly pokáceny dvě lípy, které stávaly před ní, staré asi 70 let a vysazeny nové; veškeré tyto opravy byly hrazeny z rozpočtu Města Měčín s částečným použitím finanční dotace z Plzeňského kraje; poutní slavnost zde připadá na svátek Panny Marie Bolestné (15. září), při poutní mši svaté vždy následující neděli jsou na přání občanů konány přímluvy za zemřelé z jednotlivých rodin.Fotogalerie
Nedaničky – kaple Panny Marie
Nedaničky – kaple Panny Marie
Nedaničky – kaple Panny Marie
Nedaničky – kaple Panny Marie
Nedaničky – kaple Panny Marie
Nedaničky – kaple Panny Marie
Nedaničky – kaple Panny Marie
Nedaničky – kaple Panny Marie
Nedaničky – kaple Panny Marie
Nedaničky – kaple Panny Marie

Zdroje - literatura, prameny

Farní věstník duchovních správ nepomuckého vikariátu VII, 1936, číslo 3 z 1. května, s. 13

TŘÍSKA, Vladimír – TYKAL, Roman.Měčínsko z dějin regionu.1. vydání Měčín: Město Měčín, 1994. 164 s.

TYKAL, Roman. Nedaničky z historie obce. 1. vydání Nedaničky: Vydáno za spolupráce obyvatel a rodáků z obce Nedaničky, 2010. 56 s.Zdroje - fondy

SOkA Klatovy, Obecní úřad Nedaničky, Kniha obecních usnesení 1, 1913–1939, nestránkováno

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.