Neprochovy kaple sv. Cyrila a Metoděje
    Kapelle in Neprochovy
    chapel in Neprochovy
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Nalžovské Hory
Katastrální území: 703524 Neprochovy
Parcelní číslo: st. 32
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 31087/4-3169
Datace: 1832

GPS: 49º21'52,9 N  13º35'54,3 E

Kontakt:
Město Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104
341 01,  Horažďovice
Telefon: 376396142
meu@nalzovskehory.cz
www.nalzovskehory.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

Obdélný půdorys objektu; sokl zvýrazněn rozšířenou vyzdívkou a omítkou ve světle šedé barvě; v nárožích vpadlé zaoblené pásy; obdélný vstup zakončený segmentovou klenbou; dveře dvoukřídlé; po stranách vchodu lizény s hlavicí zdůrazněnou v korunní římse; barokizovaný štít v čelní i závěrové části stejné podoby; po stranách táhlé zaoblení, ve vrcholu polokruhový štítek, který je oddělen římsičkou; v čelním štítě rámeček s letopočtem 1832, v závěru pak plastický křížek, zdivo štítů lemováno oplechováním, v bočích stěnách úzké okenní otvory s polokruhovým ukončením; po obvodu kaple profilovaná korunní římsa; omítky vápenné, hladké, bílené, architektonické prvky zvýrazněny světle modrou barvou; sedlová střecha přikryta jednoduše loženou taškou bobrovkou; ze středu krovu vystupuje štíhlá vysoká šestiboká zvonička s lucernou, střešní bání a křížkem; celá zvonička obložena řezanými šindelovými šablonami

Interiér objektu
Zaklenutý tzv. pruskou plackou, v rozích přizdobena motivem srdcí provedených ve štuku a ve středu klenby plastické kruhové orámování; podlaha v současnosti pokryta novodobou dlažbou, původně byla cihelná; vybavení běžné.


Okolí objektu

V centrální části obce na terase vyzděné z režných žulových bloků; oplocení terasy je tvořeno pletivovými rámy na žulových a kovových sloupcích; při bočních stěnách výsadba růží; před kaplí litinový křížek na vysokém žulovém sloupku; na soklu textová část „Základ toho Jozef Behenský“ a letopočet 1841; okolo terasy parková úprava; zatravněná plocha, vzrostlé tři hlohy a kaštan, kolotoč pro děti.Historie objektu
Oprava objektu včetně montáže nové zvoničky provedena v roce 2006; rekonstrukce fasády v roce 2010.


Další informace
Velmi kvalitní stavba z období lidového baroka.

Fotogalerie
Neprochovy – kaple sv. Cyrila a Metoděje
Neprochovy – kaple sv. Cyrila a Metoděje
Neprochovy – kaple sv. Cyrila a Metoděje
Neprochovy – kaple sv. Cyrila a Metoděje
Neprochovy – kaple sv. Cyrila a Metoděje
Neprochovy – kaple sv. Cyrila a Metoděje
Neprochovy – kaple sv. Cyrila a Metoděje
Neprochovy – kaple sv. Cyrila a Metoděje
Neprochovy – kaple sv. Cyrila a Metoděje
Neprochovy – kaple sv. Cyrila a Metoděje
Neprochovy – kaple sv. Cyrila a Metoděje
Neprochovy – kaple sv. Cyrila a Metoděje
Neprochovy – kaple sv. Cyrila a Metoděje
Neprochovy – kaple sv. Cyrila a Metoděje

Zdroje - literatura, prameny

SMOLÍK, Luboš. Kaple a kapličky Horažďovicka. 1. vydání, Klatovy: Plzeňský kraj, 2010. 96 s.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. /1. vydání/ Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.