Radkovice kaple Anděla Strážce
    Kapelle in Radkovice
    chapel in Radkovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Měčín
Katastrální území: 692492 Radkovice u Měčína
Parcelní číslo: st. 66
Číslo popisné:

Datace: 1884

GPS: 49° 29' 12.71 N  13° 26' 49.86 E

Kontakt:
Město Měčín, Farní 43
340 37,  Měčín
Telefon: 376395132
mesto.mecin@iol.cz
www.mecin.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

Neorenesanční kaple z roku 1884 na obdélném půdorysu s masivní podsaditou věží nad vchodem, zakončenou vysokou jehlancovou střechou; na protilehlé straně kaple je za hlavním oltářem malý přístavek sakristie

Interiér objektu
Předsíní umístěnou v podvěží se vstupuje do poměrně rozlehlé obdélné lodi osvětlené po obou delších stranách dvojicí velkých obdélných polokruhově zakončených oken; na hlavním oltáři je umístěno sousoší Anděla Strážce s dítětem; na pravé straně lodi je umístěn oltář se sochou Panny Marie Lurdské  a na levé straně oltář se sochou sv. Jana Nepomuckého.


Okolí objektu

Kaple stojí na mírném svahu na severní straně návsi a je ohrazena plotem z rámového pletiva, který v 70. letech 20. století nahradil původní dřevěný plaňkový plot; vlevo od vstupu do kaple je umístěn vysoký kříž s vícedílným žulovým podstavcem, na kterém je umístěn vlastní litinový kříž.Historie objektu

V lednu roku 1884 se usneslo obecní zastupitelstvo, že na místě staré, věkem sešlé kaple bude postavena nová; stavba kaple byla zadána stavebnímu inženýrovi Leopoldu Hanzlíkovi, staviteli z Plánice a byla zahájena na jaře téhož roku; dokončena 1. září 1884 a stavitel dostal za provedení celé stavby 1 000 zlatých; stavební materiál zaplatila obec a o jeho přivezení se postarali místní rolníci zdarma; kaple měla mnoho dobrodinců; tašky na její pokrytí darovala paní hraběnka Karolína Štaufenberková ze Žinkov, nový zvon do věže daroval Jan Terč, rolník z Radkovic čp. 5, toho času v Klatovech; dalšími dobrodinci byli: Jan a Anna Valešovi z čp. 6, kteří darovali oltář se sochou sv. Jana Nepomuckého, dva stříbrné svícny, na hlavní oltář čtyři stříbrné svícny a lavici; manželé Josef a Marie Mašátovi z čp. 26 darovali oltář se sochou Panny Marie Lurdské, dva svícny a lavici; manželé Josef a Anna Duchkovi z čp. 30 darovali velký kříž, který byl umístěn nad oltářem; František a Justina Křížovi, toho času lesní hajný v Osobovech, darovali 14 obrazů křížové cesty; Marie Horová z čp. 9 dala malý kříž ke kropence; Terezie Mašková (svobodná) z čp. 34 darovala lampu na věčné světlo; Matěj a Anna Duchkovi z čp. 12 korouhev, vyšívaný závěs a koberec k hlavnímu oltáři; Václav Duchek z čp. 5 dal opravit mešní kalich, což stálo 65 zlatých; školačka Anna Valešová z čp. 26 darovala dva vyšívané polštáře pod misál; dne 7. září 1884 po 9. hodině vyšlo procesí z farního kostela sv. Mikuláše v Měčíně do Radkovic, kde hned po jeho příchodu vykonal místní farář Jan Kršík svěcení kaple; potom byla obětována tichá mše svatá, po které kázal kaplan P. Václav Novák a na to následovala zpívaná mše svatá.Další informace

Ve věži kaple byly původně dva zvony; zvon darovaný Janem Terčem při jejím dokončení byl v době první světové války zrekvírován pro vojenské účely; v roce 1931 bylo ustaveno komité a vybralo na nový zvon dobrovolnou sbírkou 2 136 Kč; nový zvon o váze 110 kg byl pořízen za 1 542,25 Kč a slavnostně posvěcen o pouti v roce 1931; nezůstal zde však dlouho, poněvadž byl v době druhé světové války opět zrekvírován; druhý menší zvon, datovaný letopočtem 1695 a pocházející nejspíše ze staré kaple, byl v této době ukryt v nedaleké studánce u čp. 44 na návsi a po skončení války v roce 1945 vrácen na své místo do kaple; v kapli se do 90. let 20. století nacházela socha sv. Notburgy; tato socha (původně sv. Jana Evangelisty, změněná přidáním atributů na sv. Notburgu) pochází z let 1520 – 1530 a je dílem řezbáře z okruhu tzv. „Mistra Týneckého Zvěstování“ (Mariánská Týnice u Kralovic na okrese Plzeň-sever); nyní je uložena ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech.Fotogalerie
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce
Radkovice – kaple Anděla Strážce

Zdroje - literatura, prameny

TŘÍSKA, Vladimír – TYKAL, Roman.Měčínsko z dějin regionu.1. vydání Měčín: Město Měčín, 1994. 164 s.

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic III. Západní Čechy. 1. vydání Praha: Nakladatelství Libri, 2005. 440 s.

TYKAL, Roman.Radkovice – z dějin obce.1. vydání Měčín: Město Měčín, 2005. 12 s.

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.