Svéradice kaple sv. Bartoloměje
    Kapelle in Svéradice
    chapel in Svéradice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Svéradice
Katastrální území: 760307 Svéradice
Parcelní číslo: st. 87
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 44226/4-4317
Datace: kolem roku 1750

GPS: 49º22'26.5 N  13º44'1.20 E

Kontakt:
Obec Svéradice, Svéradice čp. 146
341 01,  Horažďovice
Telefon: 376514367
obecniuradsveradice@quick.cz
www.obecsveradice.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

Kaple má obdélný půdorys s trojbokým závěrem; ve štítové čelní stěně obdélný vstup rámovaný žulovým ostěním s jemnou profilací; přes dveřní otvor segmentová klenbička; dveře dvoukřídlé, oplechované; čelní stěnu lemují v nárožích vpadlé plochy stylizovaných sloupů bez hlavice, ale s naznačením patky v soklu; ze středu štítu vystupuje plochý hranol zvonice se sedlovou stříškou a mohutným křížem ve vrcholu; ve stěnách závěru jedno okno a v bočních stěnách vždy dvojice obdélných oken ukončených segmentovou klenbičkou; v levé boční zdi obdélný vstupní otvor se segmentovou klenbou nad jednokřídlými širokými dveřmi; omítky vápenné, hlazené lžící, bílené; sedlová střecha s jehlancovým ukončením nad závěrem pokryta taškou falcovkou; pod střechou jemná korunní římsa

Interiér objektu

Trámový strop se záklopem; na podlaze dlažba z tzv. umělého kamene; barokní oltář s obrazem sv. Bartoloměje je z počátku 17. století; po stěnách křížová cesta; součástí interiéru objektu kruchta (kůr).Okolí objektu
Nachází se na vyvýšenině zvané Kostelík při východním okraji obce; po stranách objektu kaple dva mohutné litinové kříže na nízkých žulových podstavcích na paměť svéradických občanů; v blízkosti výklenková kaple sv. Václava postavené svéradickými občany při příležitosti milénia v roce 2000.


Historie objektu
Objekt kaple pochází z druhé poloviny 16. století; v roce 1843 rozšířena do nynější podoby; v letech 1979 – 1980 opravy objektu.


Další informace
Ojedinělý příklad pozdně středověkého založení kaple; na vývoj objektu měl vliv Albert Chanovský z Dlouhé Vsi, jezuitský misionář a autor romantických povídek; výrazný krajinotvorný prvek regionu.


Fotogalerie
Svéradice – kaple sv. Bartoloměje
Svéradice – kaple sv. Bartoloměje
Svéradice – kaple sv. Bartoloměje
Svéradice – kaple sv. Bartoloměje
Svéradice – kaple sv. Bartoloměje
Svéradice – kaple sv. Bartoloměje
Svéradice – kaple sv. Bartoloměje
Svéradice – kaple sv. Bartoloměje
Svéradice – kaple sv. Bartoloměje
Svéradice – kaple sv. Bartoloměje
Svéradice – kaple sv. Bartoloměje
Svéradice – kaple sv. Bartoloměje
Svéradice – kaple sv. Bartoloměje
Svéradice – kaple sv. Bartoloměje
Svéradice – kaple sv. Bartoloměje
Svéradice – kaple sv. Bartoloměje
Svéradice – kaple sv. Bartoloměje
Svéradice – kaple sv. Bartoloměje

Zdroje - literatura, prameny

SMOLÍK, Luboš. Kaple a kapličky Horažďovicka. 1. vydání, Klatovy: Plzeňský kraj, 2010. 96 s.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. /1. vydání/ Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.