Velké Hydčice kaple sv. Jana Nepomuckého
    Kapelle in Velké Hydčice
    chapel in Velké Hydčice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Velké Hydčice
Katastrální území: 778834 Velké Hydčice
Parcelní číslo: st. 22
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 28283/4-3495
Datace: 1813

GPS: 49º17'57,9 N  13º40'5,36 E

Kontakt:
Obec Velké Hydčice
341 01,  Horažďovice
Telefon: 376511706
ou@velkehydcice.cz
www.velkehydcice.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

Kaple je obdélného půdorysu s užším půlkruhovým závěrem; do objektu obdélný vstup orámovaný patrně žulovým ostěním, nyní natřeném vápennou žlutou barvou; vstupní dveře dvoukřídlé, palubkové; nad dveřmi štítek s letopočtem „1813“; na spodní hraně štítu obdélná dvířka průlezného otvoru do krovu; půlkruhový vrchol štítu odděluje římsa; koruna zdiva štítu oplechována; fasádu člení lizénový řád; omítka vápenná, hlazená, provedena ve světle žlutém barevném odstínu, architektonické prvky zvýrazněny v sytě žluté barvě; okna v bočních stěnách obdélná, zaklenutá půlkruhem; v závěru dvojice kruhových oken rámovaných šambránou, ve vrcholu závěru slepé okno; po obvodu celého objektu profilovaná korunní římsa; střešní plášť tvořen prejzy; v hřebeni střechy při závěru šestiboká oplechovaná zvonička s cibulovou stříškou, makovicí a křížkem

Interiér objektu
Interiér zaklenut českou plackou, plocha stropu zdobena malbou nebe s hvězdami; nad oltářním stolem obraz sv. Františka z Assisi; vybavení běžné, nevýznamné

Okolí objektu
Kaple se nachází uprostřed návsi na pozemku zvýšeném tarasní zídkou; kolem kaple stromořadí šesti lip, pod kaplí litinový křížek na vysokém žulovém sloupu z poloviny 19. století, pod ním pomník „Památce našich spoluobčanů padlým ve světové válce 1914 – 1918“


Historie objektu
Kaple postavená v roce 1813 byla vybavena barokním oltáříkem z konce 19. století; chybějící lidový obraz sv. Jana Nepomuckého pocházel z 19. století; v roce 1942 rekvírován zvonek kapličky; v tomto roce byl koupen a vysvěcen nový zvon Václav – Ludmila; v roce 1984 generální oprava vnitřku kaple, v roce 1985 očištění pomníku padlých


Další informace

Dominanta návsi cenné sídelní lokality; vesnická památková zóna Velké Hydčice vyhlášena Ministerstvem kultury ČR 22. září 1995Fotogalerie
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého
Velké Hydčice – kaple sv. Jana Nepomuckého

Zdroje - literatura, prameny

FOUD, Karel – KAREL, Tomáš. Vesnické památkové rezervace a zóny, krajinné památkové zóny. /1. vydání/ Klatovy: Plzeňský kraj, 2004. 200 s.

SMOLÍK, Luboš. Kaple a kapličky Horažďovicka. 1. vydání, Klatovy: Plzeňský kraj, 2010. 96 s.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. /1. vydání/ Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.