Holkovice kaple sv. Jana Nepomuckého
    Kapelle in Holkovice
    Chapel in Holkovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Chanovice
Katastrální území: 650625 Holkovice
Parcelní číslo: st. 44
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 32765/4-2910
Datace: počátek 19. století

GPS: N 49º 22´ N  E 13º 42´ E

Kontakt:
Holkovice
34101,  Horažďovice
Telefon: 376514353
obec.chanovice@gmail.cz
www.chanovice.cz

Kaple Holkovice
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu
půdorys má tvar krátkého obdélníku o rozměrech 365 x 380 cm; nízký sokl naznačen v omítce světle šedou barvou; průčelí dominuje plastickým pásem zdobený štít s esovitým vykrojením v bocích a půlkruhovým nástavcem ve vrcholu, kde je umístěn křížek; zdivo štítu chráněno oplechováním; v obdélném vstupu osazeny jednokřídlé dveře, jež jsou v horní části opatřeny větracími otvory mezi vsazenými latěmi; jednoduchá korunní římsa; boční stěny a závěr bez úprav; omítky vápenné, hladké, bílené; sedlová střecha kryta dvojitě loženými bobrovkami; ve středu střešního hřebenu šestiboká dřevěná lucerna zvoničky s plechovou jehlancovou stříškou a dvoubřevnovým křížem; střecha opatřena okapovým korytem a svodem

Interiér objektu
sklenut valeně s trojúhelnými výsečemi; výklenkový oltář; zařízení nevýznamné

Okolí objektu

objekt při křižovatce komunikace procházející přes ves a odbočce na náves; v bezprostřední blízkosti objektu mohutnější lípa; za kaplí oplocený pozemek se vzrostlými stromy různých druhů a obeliskovými lámanými kameny – pomníky k uctění památky Mistra Jana Husa (1923) a padlým hrdinům ve světové válce 1914 – 1918; při cestě od kaple na náves při oplocení v úvodu zmíněného parčíku, naproti bývalé prodejně, se nachází litinový křížek na žulovém sloupku s nízkou profilovanou hlavicí, hranolovým sloupkem se zdobenou čelní plochou a hranolovým soklem s tesaným vročením 1893; sloupek od soklu dělí mohutnější profilovaná římsa; náklady na zbudování křížku uhradil Matěj Zoubek, místní válečný invalidaHistorie objektu

dobu založení kaple lze odhadnout na první polovinu 19. století; existence objektu je doložena k roku 1867 v inventurním soupisu majetku Obce Holkovice; kaple je připomínána v roce 1931 v souvislosti se špatným stavebním stavem a organizací oprav, tehdy byla opravena zvonice včetně výměny šindele na její stříšce; větších oprav se dostalo objektu v roce 1967: střecha je opatřena novým střešním pláštěm z keramických tašek, okapovými koryty a svody; dostalo se i na opravu obílení omítek; holkovičtí občané pracovali na rekonstrukci zdarma a na nákup materiálu pořádali veřejnou sbírkuDalší informace

kaple vytváří s pomníky v malém parčíku zajímavý architektonický prvek sídlaFotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

SMOLÍK, Luboš. Kaple a kapličky Horažďovicka. 1. vydání, Klatovy: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚPK v Plzni, 2010. 96 s.

SMOLÍK, Luboš – HOLÁ, Petra. Holkovice v proměnách času. 1. vydání, Klatovy: Obec Chanovice, 2011. 120 s.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. nestr.

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.