Červené Poříčí kaplička sv. Jana Nepomuckého
    Kapelle in Červené Poříčí
    Chapel in Červené Poříčí
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Červené Poříčí
Katastrální území: 620980 Červené Poříčí
Parcelní číslo: st. 180/1
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 39110/4-2821
Datace: první polovina 18. století

GPS: 49° 29´ 59.898´ N  13° 17´ 34.264´ E

www.cerveneporici.cz

Hoffmeister Václav
Dukelská 419, Klatovy II, 339 01
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

otevřená kaplička s polookrouhlým závěrem a vysokým barokním štítem zakončeným kovovým křížem; barokní štít je shora oplechovaný; střechu kryje prejzová červená krytina, kaple zděna z cihel a kamene; půlkruhově zaklenutý vchod uzavírají laťová dvoukřídlá dvířka; podezdívka barevně odlišena; vnější stěny kaple v omítce členěny tvarově i barevně; půdorys kaple cca 370 x 280 cm

Interiér objektu
uvnitř se původně nacházela plastika sv. Jana Nepomuckého; dnes nad malým oltáříkem pouze nevýznamný obraz, po stranách oltáře prázdné niky.

Okolí objektu
kaple se nachází při silnici I/27, před čp. 78; v bezprostřední blízkosti stavby se nacházejí konifery a keře, které částečně oddělují chodník za kaplí.

Další informace
v obci se v minulosti nacházely ještě další dvě kapličky obdobného tvaru, a to před čp. 47 a u Vodotečského dvora při hlavní silnici; tato poškozena v dubnu roku 1945 při náletu hloubkových spojeneckých letců na skryté německé kolony automobilů, následně stržena.

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

KŘÍŽ, Martin: Červené Poříčí. Toulky minulostí obce a zámku. [1. vydání] Klatovy: Arkáda, 2004. 60 s.; s.21

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.