Mezihoří kaplička Panny Marie Klatovské
    Kapelle Mezihoří
    chapel Mezihoří
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Švihov
Katastrální území: 764604 Mezihoří u Švihova
Parcelní číslo: st. 10/2
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 20618/4-3435
Datace: kolem roku 1850

GPS: 49° 29´ 18.447´ N  13° 15´ 13.286´ E

www.mezihori.eu

Obec Mezihoří
Mezihoří 37, Švihov
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu
kaple má obdélníkový půdorys s portikovou předsíní vyvrcholenou vpředu trojúhelníkovým štítem na dvou jednoduchých sloupech; na předsunutém čelním štítu je v nice soška, podlaha portiku dlážděna pálenou cihlou, provaz zvonu končí v portiku u vchodových dvoukřídlých dveří, nad nimiž nápis „Zdrávas buď nebes královno“; na sedlové střeše kryté šindelem je věžička s šestibokou lucernou (uvnitř zvon) s cibulkou zakončenou makovicí s křížem; obě boční stěny mají po jednom okně; kaple zděna z kamene a cihel, krov dřevěný; výška kaple cca 540 cm, půdorys cca 330 x 486 cm

Interiér objektu
nad oltáříkem v mělké nice obraz (údajně Panny Marie Klatovské), strop plochostropý.

Okolí objektu
kaple je umístěna při silnici a zasahuje asi z 1/4 za oplocení domu čp. 1 a z 1/4 do pozemku čp. 10.

Historie objektu
v roce 1897 byla kaple překryta taškovou krytinou, předtím kryta šindelem; v roce 1993 provedena oprava a položena nová šindelová střecha.

Další informace
kaple tvoří vesnickou dominantu, stavby po stranách za kaplí vytváří neopakovatelný dojem, v bližším okolí několik dalších staveb lidové architektury; v poslední době se někdy chybně uvádí kaple jako kaple sv. Václava.

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

Kronika obce Mezihoří, obecní kronika vedená česky v roce 1922, uložena na OÚ Mezihoří, 240 s; s. 134, 135, 145, 160, 227, 226.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

POCHE, Emanuel a kol.: Umělecké památky Čech I. 1. vydání, Praha: Academia, 1977. 643 s.; s. 377. 

 ZEMAN, František – TEPLÝ, František. Kniha o Švihově a okolí. [1. vydání], Švihov: František Trnka, 1927. 622 s.; s. 549.

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.