Ostřetice kaple na návsi
    Kapelle Ostřetice
    chapel Ostřetice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Ostřetice
Katastrální území: 607134 Ostřetice
Parcelní číslo: st. 49
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 44213/4-4308
GPS: 49° 25' 21.17 N  13° 20' 46.87 E

www.ostretice.cz

Obec Ostřetice
Ostřetice čp.27, Klatovy
, Telefon: 376310024
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu
drobná zděná návesní kaple má čtvercový půdorys o rozměrech 325 x 325 cm; střecha je stanová, ve vrcholu s lucernou zakončenou cibulovitou bání; polokruhově zaklenutý, poměrně úzký, vstup je umístěn na západní straně; vnitřek je osvětlen dvěma malými polokruhově zaklenutými okny umístěnými proti sobě v obou bočních stěnách kaple; fasáda je členěna lesénou; střecha i vížka jsou pokryty měděným plechem; podle historických fotografií byla kaple původně kryta pálenými taškami a cibulovitá vížka šindelem.

Interiér objektu
v malém prostoru je proti vchodu vyzděná oltářní mensa; původní zařízení kaple obsahovalo několik kvalitních barokních soch různých světců, které jsou v současné době z bezpečnostních důvodů uloženy na jiném místě.

Okolí objektu
kaple stojí vedle domu čp. 9 na návsi, která je centrem této malé vsi ležící v mírně svažitém terénu; náves je na západní straně takřka okrouhlého tvaru; usedlosti vymezující návesní prostor mají v čele obytná štítově orientovaná stavení, pouze na její východní straně ji uzavírají objekty orientované okapově; zástavba je převážně přízemní, případně přízemní s polopatrem, pouze výjimečně se zde setkáváme s patrovým objektem u čp. 12; všechny stavby jsou zděné z lomového kamene a pálených cihel; jaký byl půdorys vsi ve středověku nevíme, můžeme zde však vycházet z historických zmínek k roku 1380, že po obvodu návsi stálo tehdy pět dvorů; do poloviny 16. století stoupl jejich počet na deset; v pozdějších dobách pozvolna stoupal počet usedlostí a tento stav se ještě více urychlil ve druhé polovině 18. století a především pak po zániku robotních povinností a vyvázání selského stavu z podřízenosti vrchnosti (1848); dělením usedlostí tak vznikly další statky, především na západní a také severní straně návsi (např. z čp. 10 byla vydělena usedlost čp. 17, z čp. 7 čp. 20 (samotné čp. 7 mělo podle tradice vzniknout ze sousední usedlosti čp. 6), rozdělením usedlosti čp. 12 vzniklo čp. 18 a čp. 22 bylo založeno na pozemcích patřících v minulosti k čp. 13 a obdobně tomu bylo nejspíše i v případě usedlostí čp. 14 a 23. Snad nejmarkantnějším dokladem rozdělení původně velké usedlosti jsou čp. 3 a 4; v prostoru návsi stojí také drobná zděná stavba hasičského skladiště pocházející ze třicátých let 20. století.

Historie objektu
kaple je vyznačena na Císařském otisku mapy stabilního katastru z roku 1837 a stejný stav dokládá také indikační skica tohoto mapového operátu se zakreslenými změnami k roku 1870; kaple původně stála mezi kovárnou čp. 9 (na stavební parcele 24) a dnes již nestojící pastouškou čp. 8 (na stavební parcele 25).

Fotogalerie
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy
kaple sv. Michala Archanděla Klatovy

Zdroje - literatura, prameny
VODĚRA, Svatopluk – ŠKABRADA, Jiří. Jihočeská lidová architektura. 1. vydání, České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986. s. 74, 120–121, 188, obr. 303–304. 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.