Ostřetice kaple u silnice
    Kapelle Ostřetice
    chapel Ostřetice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Ostřetice
Katastrální území: 607134 Ostřetice
Parcelní číslo: st. 51
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 22367/4-3207
GPS: 49° 25' 25.80 N  13° 20' 52.70 E

www.ostretice.cz

Obec Ostřetice
Ostřetice čp.27, Klatovy
, Telefon: 376310024
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu
zděná stavba o půdorysu 245 x 280 cm má jehlancovou střechu pokrytou plechem, kterým byla koncem 70. let 20. století nahrazena původní krytina z pálených tašek; vstup do kaple je polokruhově zaklenutý a opatřený jednokřídlými dveřmi v horní polovině prosklenými, na bočních stěnách jsou proti sobě umístěna malá polokruhově zaklenutá okna.

Interiér objektu
proti vstupu se nachází jednoduchá vyzděná oltářní mensa, strop je zaklenut valenou klenbou; v současné době je objekt bez dalšího vnitřního zařízení.

Okolí objektu
kaple se nachází na severovýchodním okraji vesnice, vpravo při státní silnici č. 191 ve směru Klatovy – Nepomuk, stojí na mírném návrší mezi dvěma vzrostlými lipami.

Historie objektu
kaple není vyznačena na mapě 1. vojenského mapování z let 1764 – 1768 (rektifikované v letech 1780 – 1783), zachycena je až na Císařském otisku mapy stabilního katastru z roku 1837 a následně také na mapě 2. vojenského mapování z let 1836 – 1852, jehož podkladem byly mapy stabilního katastru; dá se tedy předpokládat, že vznikla na přelomu 18. a 19. století; žádné další historické údaje se k ní zatím nepodařilo nalézt.

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

FOUD, Karel – KAREL, Tomáš. Lidová architektura. Vesnické památkové rezervace a zóny, krajinné památkové zóny v Plzeňském kraji. [1. vydání], Klatovy: Plzeňský kraj a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, 2004. s. 138 – 141.

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic, Západní Čechy, díl III. 1. vydání, Praha: nakladatelství Libri, 2005. s. 262–263. ISBN 80-7277-150-7.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr. (č. 583) 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.