Strážovice návesní kaple Panny Marie
    Kapelle Strážovice
    chapel Strážovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Pačejov
Katastrální území: 717312 Strážovice u Pačejova
Parcelní číslo: st. 2711/1
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 39706/4-3311
Datace: kolem roku 1850

GPS: 49º 22´ 55 N  13º 36´ 02 E

www.pacejov.cz

Obec Pačejov
Pačejov-nádraží 199, Horažďovice
, Telefon: 376595231
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu
zděná osmiboká návesní kaple je kryta jehlancovou střechou se zvonicí; zvonice vrcholí měděnou makovicí s latinským křížem s trojnásobně rozeklanými konci ramen; kříž z páskoviny v překřížení ramen spolu se čtyřmi paprsky svatozáře snýtován; střecha kaple dnes kryta asfaltovou krytinou – patrně asfaltovým šindelem EcoRoof – Tradicional napodobující tvarem bobrovku (navíc bohužel v nepříliš vhodném černém provedení); v minulosti byla na střeše keramická krytina (bobrovky a hřebenáče); střecha zvonice oplechována mědí; oktagonální sanktusník je zcela uzavřený oplechováním se žaluziemi (natřený pozink); v minulosti sanktusník tradiční, jeho rámová obedněná konstrukce se do prostoru otevírala šesti obdélnými otvory, nahoře se stlačenými oblouky; zdivo kaple vrcholí jednoduchou pravoúhlou korunní římsou; do obou bočních stěn prolomen obdélný okenní otvor; v interiéru jsou okenní otvory vyneseny segmentovými oblouky; jejich vnitřní špalety se do interiéru rozšiřují; okenní výplně jsou oproti minulosti, kdy byly okenní rámy zároveň s fasádou, vnořeny do špalet; též dělení výplně se od minulosti liší, původní šestidílná okna nahradila devítidílná; okenní otvory chráněny zevnitř recentní nevzhlednou mříží; obdélný vstupní otvor se do interiéru projevuje vynášecím segmentovým pasem a rozšiřující se špaletou; vchodové dveře jsou dvoukřídlé, jejich rámové konstrukce je dělí do šesti ploch; ve dvou spodní třetinách jsou kazety, horní prosklené plochy děleny latinskými kříži; původní dveře byly stejné formy avšak bez prosklených ploch; jejich výplně – kazety měli formu tzv. kamenů; tesařské ostění bylo ve fasádě přiznáno a ve středu jeho překladu se nacházel latinský křížek; fasáda stavby prostá obílená, bez členění i výraznější plastické výzdoby; jen po stranách oken vystupují svislé pruhy a nade dveřmi latinský kříž; ten je navíc zvýrazněn žlutou barvou; hladká omítka předstupuje před hrubou omítku šedého soklu; oltář orientován na sever, vchod na jih.

Interiér objektu
prostor sklenut plackovou klenbou, v ní malý otvor do podkroví; z vrcholu klenby visí hodnotný trojramenný lustr (patrně mosazný) s kulovými kryty z mléčného skla; vedle lustru prochází klenbou provaz od zvonu; podlaha vydlážděna recentními maloformátovými dlaždicemi – šachovnice v šedožluté kombinaci; v interiéru jsou do všech stěn (samozřejmě mimo stěny s dveřmi a okny) prolomeny stejné niky zakončené segmentovými oblouky; v nich umístěny různě veliké porcelánové plastiky Panny Marie, obrázky Panny Marie a Ježíše Krista, svícny a nejrůznější vázy  s umělými květinami; před nikou naproti dveřím oltář s klekátkem krytý textiliemi; nika za oltářem lemována textilií  a další elektrickou výzdobou; uvnitř niky skříňka opět s plastikou Panny Marie; v prostoru u zdi lavice a naproti stolička s velkou plastikou Panny Marie s Ježíškem; inventář bez významné historické hodnoty.

Okolí objektu
v současné době pozemek s kaplí oplocen pletivem v drátěných rámech; sloupky z trubek zasazeny do podezdívky ze žulových kvádrů; v minulosti bylo oplocení plaňkové usazené do žulových sloupků; uvnitř oplocení kolem kaple chodník z betonové dlažby, mezi chodníkem a oplocením květinová výzdoba; před vstupem do oplocení nalevo situována obílená žulová boží muka s vročením 1899, po pravé straně litinový křížek na vysokém obíleném žulovém sloupku s vročením 1891 (nutno ověřit, na starší fotografii se zdá, že je datum jiné a to 1831); nalevo za božími muky vzrostlá lípa.

Historie objektu
kaple je jasně zaznamenána až v mapě III. vojenského mapování z roku 1879, ve starších kartografických dílech nalézáme pouze symbol označující spíše boží muka, popřípadě kříž; na fotografiích z roku 1963 jsou ještě zachyceny původní v popisu zmiňované stavební detaily včetně plaňkového oplocení, které již neexistují; stejně tak i vápenné omítky zachycené v roce 1963 nahradil později břízolit, realizovaný s drátěným oplocením; kaple naposledy opravována do současné podoby v letech 1992 – 1993.

Další informace

vnější délka stěn činí 200 cm; půdorysné rozměry 490 x 490 cm, vnější výška zděné části 295 cm.Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

SMOLÍK, Luboš. Kaple a kapličky Horažďovicka. 1. vydání, Klatovy: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni, 2010. 96 s.

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.Zdroje - fondy

Císařské povinné výtisky stabilního katastru 1824 – 1843 www.archivnimapy.cuzk.cz

I. vojenské mapování 1764 – 68 (rektifikace 1780 – 83) www.archivnimapy.cuzk.cz

II. vojenské mapování 1836 – 1852 www.archivnimapy.cuzk.cz

III. vojenské mapování 1876 – 1880 www.archivnimapy.cuzk.cz 

CÚZK. Nahlížení do KN www.nahlizenidokn.cuzk.cz

Fotoarchiv NPÚ Plzeň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.