Klatovy kaple Zjevení Panny Marie
    Chapel in Klatovy
    Kapelle in Klatovy
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Klatovy
Katastrální území: 665797 Klatovy
Parcelní číslo: 121/2
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 23780/4-2650
Datace: druhá polovina 17. století

GPS: N 49º 23´ N  E 13º 17´ E

Kontakt:
Nám. Míru 62
339 20,  
Telefon: 376347111
posta@mukt.cz
www.klatovy.cz/mukt/

Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu
kapli tvoří prostá nízká obdélná stavba s půlkruhovou apsidou na východní straně; čelní fasáda a boční stěny jsou orámovány lizénami, které přecházejí do vodorovného pásu soklu a profilované korunní římsy; pravoúhlý vstup kaple je rámován žulovým ostěním, povrchově zdobeným, ve vrcholu s klenákem; kazetové dřevěné vstupní dveře jsou dvoukřídlé; nade dveřmi malovaná supraporta, v jejímž vrcholu je malovaný motiv Panny Marie; po stranách vstupních dveří niky vyvedené barevně v odstínu supraporty; nad průčelím barokní štít ozdobený čtyřmi barokními kamennými plastikami, ve středu plochá nika s obrazem Panny Marie (zde byl původní obraz Panny Marie Klatovské vymalovaný na plechu), ve vrcholu štítu motiv kovového zlaceného slunce, v bočních stěnách dvojice obdélných oken sklenutých plným obloukem; sedlovou střechu s námětkem kryjí dvojitě ložené bobrovky, okraje štítů lemovány měděným plechem; uprostřed střechy osmiboká měděná lucerna s makovicí na vysoké hrotnici; střecha apsidy kryta velkoplošnými tabulemi měděného plechu

Interiér objektu

kaple se skládá z drobné obdélné lodi sklenuté půlkruhovou valenou klenbou a apsidou s malou křížovou klenbou s hřebínky; závěr objektu obsahoval dříve barokní oltář s kopií obrazu Panny Marie Klatovské a letopočtem 1686; sochy ze dvou výklenků po bocích vstupu jsou uloženy v arciděkanském kostele

 

 

 

 

 

 

 

 Okolí objektu
objekt kaple se nachází na malém pozemku v parkové úpravě při vnějším okraji Jiráskovy ulice uprostřed nové zástavby města Klatov; před kaplí pod lipami stojí socha sv. Václava podle chronogramu z roku 1767 a socha Panny Marie z roku 1746

Historie objektu
na místě Hirschbergerovy chalupy, kde došlo 8. července 1685 k zázraku, kdy se na čele Panny Marie na obraze objevil krvavý bod, byla v roce 1686 vystavěna jednoduchá obdélná kaple Zjevení Panny Marie, zvaná též Chaloupka; její jednoduchá stavba je zaznamenána na několika starších vyobrazeních; v roce 1759 zde zavěšen zvon Panny Marie od zvonaře Petera Antoniuse Jacominiho; v letech 1758 – 1766 byl vybourán starý portál a osazen nový, současný; při té příležitosti zanikla iluzivní freska v průčelí kaple, která získala jednoduchou fasádu; v roce 1725 nechala Anna Terezie Fuxová z Wallburgu vybudovat při kapli malý špitál; ten byl zbourán v roce 1979; dnes má kaple nový zvon zhotovený a umístěný v polovině 90. letech 20. století

Další informace

na konci 20. století byla kaple již ve velmi špatném stavu; na této skutečnosti se podepsalo především čtyřicet let období socialismu, kdy se dokonce uvažovalo i o zbourání objektu; kaple se začala opravovat v polovině 90. let; v roce 2008 podala klatovská farnost ve spolupráci s občanským sdružením Klub přátel Klatovska projektovou žádost o dotaci do Programu regionálního rozvoje Evropské unie; žádost byla úspěšná a projekt na záchranu kaple, její využívání a zpřístupnění se rozeběhl ještě v onom roce; 8. července 2008 nainstaloval repliku zcizené bronzové desky z roku 1934 český medailér Jaroslav Bejvl; nová deska byla však zhotovena z umělé pryskyřice s bronzovým práškem

 

 

 

 

 

 

 

 

rekonstrukce kaple byla dokončena v červenci 2009; na průčelí kaple se vrátila původní sochařská výzdoba; práce provedla klatovská stavební společnost ŠTUKO ARS, s. r. o., Klatovy

 

 

 

 

 

 

 

 

ještě v roce 2008 byla s pomocí dotace ze zdrojů Plzeňského kraje zrestaurována freska nad vchodem do kaple; původní nástropní barevná freska s Ježíšem Kristem a orodující Pannou Marií (nápisem „SVATÁ MARIE MATKO BOŽÍ PROS ZA NÁS HŘÍŠNÉ“) odkryta při opravách v roce 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotogalerie
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy
Kaple Zjevení Panny Marie Klatovy

Zdroje - literatura, prameny

VANĚK, Ferdinand – HOSTAŠ, Karel. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Klatovském. [1. vydání], Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědu, slovesnost a umění, 1899. 196 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHÁZKA, Zdeněk – VÁŇOVÁ, Ladislava. Klatovy město. Historicko-turistický průvodce

 

 

 

 

 

 

 

 

č. 14. [1. vydání], Klatovy: Nakladatelství Českého lesa, 2000. 216 s. ISBN 80-86125-18-1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.