Týnec u Klatov zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého
    Kapelle in Týnec
    Chapel in Týnec
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Týnec
Katastrální území: 772313 Týnec u Janovic nad Úhlavou
Parcelní číslo: 70
Číslo popisné: 207/2

Rejstříkové číslo: 33376/4-3451
Datace: první polovina 18. století

GPS: N 49° 21´ 26.30 N  E 13° 16´ 04.25 E

www.sumavanet.cz/tynec/

Vacovská Dana
Točník 105, Klatovy, 339 01
Vacovský Milan
Točník 105, Klatovy, 339 01
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu
ze čtyřboké patrové barokní kaple sv. Jana Nepomuckého, orientované přesně na osu zámku v Týnci, se dodnes dochovalo jen monumentální torzo, respektive neúplné obvodové zdi; půdorys stavby je čtvercový se stranami o délce 14 m; každá stěna je členěna přibližně stejně: stěny jsou založeny na soklu, rozvrženy jsou jónskými pilastry s kladím, vlysem a římsou, nad vchodem velké okno v renesančním rámci, v bočních polích okno v dolní části, nad ním tabernákulový výklenek, ve vyšším patře obdélníková okenní výplň, nad ním oválná; výzdoba ploch štuková; uvnitř byly ve třech rozích založeny malé síňky, ve čtvrtém rohu pak schodiště, které vedlo na ochoz po obvodu objektu; široké pásy na dvojitých pilastrech podpíraly stlačenou kopuly střechy, na jejímž vrcholu byla lucerna

Interiér objektu
ve středu kaple stával oltář, na něm socha sv. Jana Nepomuckého

Okolí objektu

kaple se nachází na lesním pozemku a lze se k ní dostat po žlutě značené turistické cestě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Historie objektu

kaple byla patrně vystavěna na úplném počátku 18. století; zřejmé je vysvěcení kaple klatovskými jezuity P. Jiřím Davidem a P. Kleinem 16. května 1704 někteří badatelé spekulují o tom, že objekt mohl být stavěn již po roce 1680, kdy se do Týnce se svojí rodinou přestěhoval Vilém Albrecht, říšský hrabě Krakowský z Kolowrat, nejvyšší hofmistr a místodržící Království Českého; bylo to v souvislosti s rozsáhlou epidemií moru v Čechách v onom roce 1680; kaple mohla být výrazem vděčnosti za to, že nikdo z rodiny toho roku neonemocněl. Další výklad o založení kaple se může týkat období kolem roku 1729, kdy byl svatořečen sv. Jan Nepomucký; při kostelíku byl ustanoven poustevník, kterého vydržovala týnecká vrchnost do roku 1782; v roce 1790 byl kostelík zavřen na základě Josefínských patentů a ještě téhož roku byl prodán v dražbě za 30 zlatých klatovskému měšťanu Josefu Schambergerovi, který objekt částečně využil jako stavební materiál na stavbu svého domu v Klatovech a zbytek zanechal svému osudu; kaple byla odsvěcena v roce 1794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sochy českých patronů ve venkovních nikách byly přeneseny do farního kostela, socha sv. Jana Nepomuckého z oltáře se dostala do zámecké kaple na Týnci; věžní hodiny se převezly na týnecký zámek a odtud byly osazeny na věž místního kostela, kde je nahradily nové až v roce 1932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Další informace

před obdobím druhé světové války byla zřícenina kaple krátce využívána jako turistická rozhledna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotogalerie
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec
Zřícenina kaple sv. Jana Nepomuckého Týnec

Zdroje - literatura, prameny

BRENNER, Josef. Historické črty. Rukopis, Týnec: 1905.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANĚK, Ferdinand – HOSTAŠ, Karel. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Klatovském. [1. vydání], Praha: Archaeologická komisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědu, slovesnost a umění, 1899. 196 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.Zdroje - fondy

Kronika obce Týnec: Kniha I., Kniha III. In: Státní okresní archiv Klatovy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.