Tajanov kaple sv. Jana Nepomuckého
    Kapelle in Tajanov
    Chapel in Tajanov
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Klatovy
Katastrální území: 771511 Tajanov u Tupadel
Parcelní číslo: 25
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 100440
Datace: 1907

GPS: N 49º 24´ N  E 13º 15´ E

Kontakt:
Nám. Míru 62, Klatovy I
339 20,  
Telefon: 376347111
posta@mukt.cz
www.klatovy.cz/mukt/

Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu
jednolodní stavba má před západním průčelím hranolovou věž, kterou se předsíní v podvěží vstupuje do kaple; kapli na východě uzavírá užší a nižší presbytář na půlkruhovém půdorysu; k jižnímu boku věže přisedá drobná přístavba, přístupná z předsíně v podvěží, ve kterém je nástup na točité schodiště do věže; sokl celé stavby je z kvádrovaného žulového zdiva (pod věží je vyšší) a završuje jej římsa; vstupní portál, přístupný po dvou schodech, je polokruhově zaklenutý; ostění má kamenné, profilované s nápisem po obvodu „KE CTI A SLÁVĚ BOŽÍ – L. P. 1907“ a završené kamenným trojlístkem; nad portálem je zavěšen krucifix; dveře jsou ozdobně zpracovány, oplechování s kováním je členěno nýty; obdobná polokruhově zaklenutá okna v bočních stěnách kaple, závěru a přístavby rámují ploché šambrány; ve druhém nadzemním podlaží věže jsou dvě pravoúhlá okna, která osvětlují schodiště; ve třetím nadzemním podlaží jsou na všech čtyřech stranách románská sdružená okénka; nad těmito okny zasahují do stanové střechy věže na třech stranách vpadlá kruhová pole pro osazení ciferníků hodin; krytina na věži je prejzová; loď je zastřešena sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami; východní štít je završen kamenným trojlistem; závěr kaple zastřešuje polovina kužele, krytina je prejzová

Interiér objektu

interiér kaple je zaklenut křížovou klenbou; apsida, oddělená odstupňovaným triumfálním obloukem, je zaklenutá konchou; v apsidě nad zděnou menzou je na stěně velká mozaika zobrazující sv. Jana Nepomuckého se dvěma anděly, druhá mozaika s motivem kříže je na menze; klenba i stěny interiéru jsou zdobeny výmalbou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Okolí objektu

novorománská kaple sv. Jana Nepomuckého stojí v Tajanově při silnici na Klatovy; kolem objektu se rozkládá zatravněná plocha, po jejímž obvodu je nízké oplocení z probarvených betonových bločků imitujících kámen; u tohoto oplocení při silnici pás ozdobných keřů; naproti kapli na stejné stavební parcele objekt bývalého obecního domu

 

 

 

 

 

 

 Historie objektu

v Tajanově v čp. 13 se dne 9. dubna 1854 narodil ThDr. Jan Nepomucký Sedlák; studoval na klatovském gymnáziu, 9. srpna 1876 byl vysvěcen na kněze; byl kaplanem v Erbušicích a v Rokycanech, farářem např. ve Velkých Popovicích; jako generální vikář působil v Pražské arcidiecézi v roce 1907 u sv. Víta; v letech 1898 – 1907 byl poslancem na sněmu Království Českého; v roce 1910 byl vyznamenán křížem Řádu císaře Františka Josefa I.

 

 

 

 

 

 

 

v roce 1890 byl Obecním zastupitelstvem obce Tajanov vyznamenán čestným občanstvím

 

 

 

 

 

 

 

v roce 1907 byla jeho zásluhou v Tajanově zbudována kaple sv. Jana Nepomuckého a pak v letech 1908 – 1909 zdejší obecní dům, v němž byla umístěna mateřská opatrovna (školka), dále zasedací síň a dvě světnice chudinské v roce 1917 se stal světícím biskupem v Praze u sv. Víta, kde zemřel 30. září 1930 a je zde pochován u sv. Matěje

 

 

 

 

 

 

 

 Fotogalerie
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov
Kaple sv. Jana Nepomuckého Tajanov

Zdroje - literatura, prameny

SEDLÁK, Václav a kol. Vybrané historické a kronikářské podklady a údaje a stručný místopis obce Tajanov k 700. výročí existence obce Tajanov. [1. vydání], [Klatovy]: Cyklostylovaný tisk, 1989. 46 s.

 

 

 

 

 

 

 

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.