Vítkovice kaple
    Kapelle in Vítkovice
    Chapel in Vtíkovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Klatovy
Katastrální území:
Parcelní číslo: 20
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 44234/4-4307
Datace: 29.1

GPS: N 49º 24´ N  E 13º 25´ E

Kontakt:
Město Klatovy, Nám. Míru 62
339 20,  Klatovy I
Telefon: 376347111
posta@mukt.cz
www.klatovy.cz/mukt/

Kaple Vítkovice
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu
Na čtvercovém půdorysu se nachází stavba kaple ze smíšeného zdiva; nízký sokl objektu mírně předstupuje a je zvýrazněn v odlišné barvě; tento barevný odstín rozlišuje dále nárožní vpadlé a okrouhlé pásové sloupy a korunní fabionovou římsu; v bílených plochách stěn v průčelí obdélný vchod půlkruhově ukončený, s jednokřídlými dveřmi v horní části prosklenými, v bočních stěnách obdélné okénko sklenuté opět plným obloukem, vlastní okno čtyřtabulkové; nade dveřmi malá prázdná nika; kaple zastřešena jehlancovou, konkávně prohnutou střechou krytou krytinou, která vizuálně nahrazuje eternitové šablony; střechu zakončuje osmiboká plechová zvonička s cibulovitou stříškou

Interiér objektu

interiér objektu s jednoduchým vybavením; na menze oltářní zasklená skříňka s reliéfem madony; nad skříňkou zavěšen krucifix; výzdoba z umělých květin

 

 

 

 

 

 

 Okolí objektu
kaple se nachází ve středu obce při místní komunikaci k usedlosti čp. 4; před kaplí litinový křížek na vysokém žulovém podstavci, sloupci a hlavici s vročením 1879; křížek ve výborném stavu: povrch žuly otryskaný, křížek natřený v černé barvě, popř. některé detaily zlacené; restaurování kříže provedla v období srpna – října 2012 firma NEGEBU, s. r. o., Lhota 183, Plzeň

Další informace

objekt kaple byl na konci 80. let 20. století ve velmi špatném stavu a byla připravována jeho oprava; projektově se jí ujal p. Ing. Linhart, který chalupaří na objektu Vítkovice čp. 4; stavební práce tehdy provedla na samém počátku 90. let 20. století firma Strnad, stavební práce Habartice; další oprava proběhla v roce 2012 jako součást projektu „Obnova sakrálních staveb v mikroregionu Plánicko – obnova kaple ve Vítkovicích“, který byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 5 940,- €¨

 

 

 

 

 

 

 

u kaple se nepodařilo zjistit zasvěcení objektu

 

 

 

 

 

 

 Fotogalerie
Kaple Vítkovice
Kaple Vítkovice
Kaple Vítkovice
Kaple Vítkovice
Kaple Vítkovice
Kaple Vítkovice
Kaple Vítkovice
Kaple Vítkovice
Kaple Vítkovice
Kaple Vítkovice
Kaple Vítkovice
Kaple Vítkovice
Kaple Vítkovice
Kaple Vítkovice
Kaple Vítkovice
Kaple Vítkovice 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.