Slatina areál mlýna čp. 13
    Areal der Wassermühle außerhalb des Dorfes, Slatina
    mill area behind the village Slatina
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Chudenice
Katastrální území: 654639 Slatina u Chudenic
Parcelní číslo: st. 19
Číslo popisné: 13

Rejstříkové číslo: 103745
Datace: kolem roku 1750

GPS: 49° 26´ 35.732´ N  13° 12´ 4.378´´ E

Paleček Pavel
Slatina 13, Klatovy, 339 01
Palečková Růžena
Slatina 13, Klatovy, 339 01
Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

areál ze tří stran uzavírá mírně se svažující dvůr; východní stranu tvoří obytná budova s mlýnicí; bývalý čeledník s chlévci, objekt na obdélném půdorysu, krytý sedlovou střechou (tašky bobrovky) tvoří jižní stranu dvora; stodola s chlévy, rozlehlý zděný objekt na obdélném půdorysu, krytý asymetrickou sedlovou střechou s taškovou krytinou (tašky bobrovky a drážkovky) vyplňuje západní stranu dvora; samostatně stojící objekt pily situovaný východně od obytné budovy, jehož přízemní část tvoří z kamene vyzděné pilíře nesoucí bedněné patro, je v severní části směrem k příjezdové cestě otevřené, střecha sedlová, krytá eternitovými nakoso kladenými šablonami; sklípek vyzděný z kamene zasazen ve svahu před východním průčelím pily; pamětní křížek stojí severně od mlýna v klínu příjezdových cest; obytná budova s mlýnicí je zděný patrový objekt obdélného půdorysu situovaný v mírném svahu podélnou osou ve směru severozápad – jihovýchod; eternitové šablony položené na starší dvouvrstvé šindelové krytině kryjí sedlovou střechu s polovalbou na jižní straně, nad mlýnicí v hřebeni střechy dvouosý sedlový vikýř; v patře dvorního průčelí ve druhé ose zprava v slepém okenním otvoru lemovaném štukovou lištovou šambránou s výrazným klenákem a podokenní římsou je vložen obraz Panny Marie; jižní štítové průčelí trojosé, lichoběžníkový štít s dvojicí obdélných okének; severní štítové průčelí dvouosé s dřevěnou verandou (vstup do výměnku) v pravé a oknem v levé ose, štít trojúhelný s dvojicí obdélných okének; při severozápadním průčelí obytné budovy je situovaný sklípek

Interiér objektu

jižní část objektu obytná, ve střední části umístěna mlýnice, v severní ve spodním podlaží strojovna a nad ní v patře výměnek; vstup do mlýnice ze dvora přes dřevěnou otevřenou verandu dvoukřídlými rámovými dveřmi barokního původu; interiér mlýnice je rozdělen dřevěnými trámovými stropy na tři podlaží, spojenými dřevěnými schodišti, umístěnými v severní části prostoru; z mlýnice vlevo vstup do strojovny; z mlýnice vstup i do obytné části, jež obsahuje v přízemí pokoj, zaklenutý valenou klenbou s pětibokými výsečemi pozdně barokního původu (18. století), na pokoj navazuje drobná kuchyně, opatřená valenou klenbou a sousedí prostor topeniště s pecí; obytná část v patře, opět přístupná z mlýnice, obsahuje předsíňku, komůrku a pokoj, vše s rovnými stropy; v komůrce dvojice vysokých nik se segmentovými záklenky; v interiéru objektu klasicistní dveřní výplně s původním kováním; krov vaznicové soustavy s průběžnými vaznými trámyOkolí objektu

soubor objektů Liteňského mlýna leží na samotě v údolí Poleňky asi 1 km jihovýchodně od Slatiny; na objekty navazují drobné pěstební plochy; voda k mlýnu přiváděna z Liteňského rybníka 200 metrů dlouhým náhonemHistorie objektu

nejstarší zmínka je z 2. poloviny 16. století (panský mlýn hraběcí rodiny Černínů), hlavní mlýnská budova z 18. století, stáří původního vybavení mlýnice stanoveno dendrochronologickou metodou na rok 1773, ostatní vybavení mlýnice z 1. třetiny 20. století; dříve mlýn měl dvě mlýnská kola na svrchní vodu; původní mlýnská kola se nedochovala; v objektu se nepřetržitě mlelo do 50. let 20. stoletíDalší informace

příklad středně velkého vodního mlýna s hospodářským zázemím, náhonem a kompletně dochovaným vybavením mlýnice; objekt slouží k trvalému bydlení, hospodářské objekty jsou využívány jako skladovací prostory; majitelé mají v úmyslu objekt po celkové rekonstrukci prezentovat veřejnosti v rámci naučně poznávacího okruhu regionálního sdružení Otisk; v prostorech mlýnice bude zřízena expozice mapující vývoj  mlynářství  na chudenickém panství; v hospodářských objektech by měla být umístěna doplňková expozice historického mlynářského a zemědělského nářadíFotogalerie

Zdroje - literatura, prameny
ZEMAN, František – TEPLÝ, František. Kniha o Švihově a okolí. [1. vydání] Švihov: Fr. Trnka, 1927. 622 s.

JIRÁK, Jan. Poleň 750 let obce. [1. vydání] Klatovy: Arkáda, 2004. 20 s.

Plzeňský kraj: http://www.kr-plzensky.cz/Relics.asp?lngPamatka=961028 10. 10. 2010 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.