Vřeskovice socha sv. Jana Nepomuckého
    St. Jan Nepomucký Statue Vřeskovice
    statue of St. John of Nepomuk Vřeskovice
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Vřeskovice
Katastrální území: 607967 Vřeskovice
Parcelní číslo: 36/1
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 45501/4-2774
Datace: 1758

GPS: 49° 31´ 36.367´ N  13° 16´ 31.143´ E

Kontakt:
Římskokatolická farnost Švihov, Komenského 92
340 12,  Švihov
www.vreskovice.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

Popis objektu postava světce v tradičním oblečení, ve zvlněném postoji v mírném úklonu vpravo; hlava skloněná vpravo nad křížem, tvář světce ve zbožném výrazu; pravá ruka drží kříž; levá ruka přidržuje podél boku biret, levá noha v mírném předkročení; socha světce stojí na vzhůru mírně se rozšiřujícím hranolovém podstavci zakončeném větší římsou (83 x 83 cm); v podstavci je hloubený rámeček s textem: PB W PB, FF, 1758; sokl se skládá ze dvou dílů, je zapuštěn v úrovni terénu, půdorys soklu 138 x 143 cm; celková výška cca: 352 cm, z toho podstavec 164,5 cm, socha 187,5 cm; socha pískovcová, podstavec a sokl žulový

Okolí objektu
objekt se nachází na rozcestí v zatáčce u mostu silnice, poblíže čp. 64; po levé straně objektu teče potok, vzdálenost sochy (osa) a zábradlí mostu silnice je 390 cm, okolo sochy jsou stromky: škumpa a stříbrná jedle, před sochou jeden konifer a za sochou je zasazen mahon

Historie objektu
socha byla na stávající místo přemístěna v roce 1934, před tím stála pod třemi kaštany u hostince čp. 68; v místě se říká „Na farce“, v místě stávala původní fara (Vřeskovice byly povýšeny v roce 1834 na děkanství)Další informace
plastika je podobná plastice sv. Jana Nepomuckého v sousední obci Borovy (tam je podstavec zděný)

Fotogalerie

Zdroje - literatura, prameny

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

Kronika obce Vřeskovice, vedená česky v letech 1924 – 1973, uložena v SOkA Klatovy: Archiv obce Vřeskovice, inv. Č.20. 347 s.;s. 73.

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.