Švihov socha sv. Jana Nepomuckého na mostě
    St. Jan Nepomucký Statue Švihov
    statue of St. John of Nepomuk Švihov
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Švihov
Katastrální území: 764621 Švihov u Klatov
Parcelní číslo: poz. 1653/
Číslo popisné:

Rejstříkové číslo: 11981/4-4755
Datace: 1814

GPS: N 49° 28´ 45.43 N  E 13° 17´ 26.20 E

Kontakt:
Město Švihov
340 12,  Švihov
Telefon: +420 376393244
mu@svihov.jz.cz
www.svihov.cz

Popis objektu  Interiér objektu  Historie objektu  Fotogalérie 

Stručný popis objektu

kliknutím na výřez mapy, zobrazíte mapový portál

na hranolovém podstavci s profilovanou římsou stojí pískovcová socha světce v mírně nadživotní velikosti v ikonograficky typickém oděvu; pohybově umírněná figura s hlavou mírně skloněnou k pravé ruce, která drží krucifix; drapérie vytváří vertikální klidné záhyby; na hlavě biret, nad hlavou svatozář pojata ve zlaté barvě; levá noha je předkročena; v čelní stěně podstavce je vložena nápisová deska; po obvodu desky jsou kovové úchyty, které patrně kdysi nesly větší nápisovou desku; podstavec je umístěn na betonovém soklu; celková výška cca 404 cm, z toho socha včetně svatozáře 214 cm opis textu: Roku třetího po dohotovení tohoto mostu L. Páně 1814 postavil MATĚJ ROSYPAL. Obnoven r. 1892 nákladem P. K. KANTY církev. kněze. Znovu obnoven r. 1908 nákladem OBČ. ZÁLOŽNY ve Švihově.

Okolí objektu
socha vytváří přirozenou dominantu styku dvou mostových těles přes řeku Úhlavu a její rameno; místo využívají geocacheři, v dutině stromu u řeky je schována keš (geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky využívající GPS) 


Historie objektu

opravy sochy v roce 1892 a 1908; v roce 2001 sochu světce s podstavcem restauroval Mgr. Marcel Hron z Rokycan v hodnotě 84 000 Kč za přispění Programu obnovy venkova a PHARE CBC fond malých opravFotogalerie
Socha sv. Jana Nepomuckého ve Švihově na mostě
Socha sv. Jana Nepomuckého ve Švihově na mostě
Socha sv. Jana Nepomuckého ve Švihově na mostě
Socha sv. Jana Nepomuckého ve Švihově na mostě
Socha sv. Jana Nepomuckého ve Švihově na mostě
Socha sv. Jana Nepomuckého ve Švihově na mostě
Socha sv. Jana Nepomuckého ve Švihově na mostě
Socha sv. Jana Nepomuckého ve Švihově na mostě
Socha sv. Jana Nepomuckého ve Švihově na mostě
Socha sv. Jana Nepomuckého ve Švihově na mostě
Socha sv. Jana Nepomuckého ve Švihově na mostě
Socha sv. Jana Nepomuckého ve Švihově na mostě
Socha sv. Jana Nepomuckého ve Švihově na mostě
Socha sv. Jana Nepomuckého ve Švihově na mostě
Socha sv. Jana Nepomuckého ve Švihově na mostě
Socha sv. Jana Nepomuckého ve Švihově na mostě
Socha sv. Jana Nepomuckého ve Švihově na mostě
Socha sv. Jana Nepomuckého ve Švihově na mostě

Zdroje - literatura, prameny

Seznam nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. [1. vydání], Plzeň: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, 1984. Nestr.

Wildmann, František: Náčrt dějin hradu a osady Švihov. In.: Šumavan, 8. 10. 1881, roč. XIV., č. 41, str. 463

 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.