Červené Poříčí socha sv. Jana Nepomuckého při čp. 5
St. Jan Nepomucký Statue Červené Poříčí
statue of St. John of Nepomuk Červené Poříčí

postava světce v tradičním oblečení, ve vzpřímeném postoji, v nadživotní velikosti, výška včetně svatozáře 230 cm; hlava skloněna mírně vpravo nad křížem, na hlavě biret, nad hlavou svatozář ve zlaté barvě, 5 hvězd doplňuje 5 malých hvězdiček (odkaz k latinskému slovu „TACUI“ neboli „mlčel jsem“); pravá ruka chybí, levá ruka drží kříž (krucifix); pískovcová socha světce stojí na hranolovém pískovcovém podstavci o výšce 135 cm s půdorysem 109 x 109 cm, podstavec ukončen ořímsováním, na podstavci jsou sdružené dva erby hrabat Töringů z Jettenbachu z Hauben; celková výška včetně svatozáře cca 400 ...    více>>

Němčice socha sv. Jana Nepomuckého
St. Jan Nepomucký Statue Němčice
statue of St. John of Nepomuk Němčice

plastika vysoká cca 190 cm z hrubozrnného pískovce je umístěna na bohatě profilovaném hranolovém soklu, který je na bocích svírán zvlněnými páskami na koncích volutově stáčenými; na čele soklu je rokoková kartuše s dedikačním nápisem: POSUIT ANTONIUS HAMPL DIRECTOR . PLANICENSIS A. 1 . 7 . 7 . 9 .. DIE DECIMA MAII na zadní straně soklu je na spodní části rytý nápis: CARL . LEGAT PILTHAUR IN PILSEN postava světce s dobře vyjádřeným kontrapostem (pravá noha pokrčena) je oděna v obvyklém šatu; hlavu pokrytou biretem obemyká svatozář; ruce jsou přitaženy k tělu, pravá ruka přidržuje patu kříže, ...    více>>

Petrovice socha sv. Jana Nepomuckého
St. Jan Nepomucký Statue Petrovice
statue of St. John of Nepomuk Petrovice

barokní socha v životní velikosti z hrubozrnného pískovce je umístěna na podstavě čtvercového půdorysu, vytvořené z kamenných stupňů, na kterých je osazen vysoký hranolový žulový sokl ve spodní části na jednoduchém profilovaném podstavci, v horní pak ukončený přesahující profilovanou krycí deskou; v ploše čelní stěny podstavce je vytesán reliéfní vavřínový věnec s letopočtem 1713; boční stěny podstavce jsou zdobeny plochým diamantováním se zbytky polychromie v modročervené barevnosti; vlastní socha je zhotovena v tradičním ikonografickém pojetí; postava je znázorněna ve výrazném kontrapostu s pravou ...    více>>

Petrovičky socha sv. Jana Nepomuckého
St. Jan Nepomucký Statue Petrovičky
statue of St. John of Nepomuk Petrovičky

pískovcová polychromovaná socha světce je umístěna na širokém hranolovém podstavci s nízkou římsou; světec je oděn v obvyklém šatě skládajícím se z kleriky, bílé rochety a černého kožešinového pláštíku, na hlavě má černý biret; v rukou drží hnědý kříž s korpusem Krista a kolem hlavy má kovovou svatozář s pěti hvězdami ve zlaté barvě; na přední straně je na obrubě pod světcovou postavou vyryt letopočet – AD MDCCCXXXVIII ...    více>>

Vřeskovice socha sv. Jana Nepomuckého
St. Jan Nepomucký Statue Vřeskovice
statue of St. John of Nepomuk Vřeskovice

Popis objektu postava světce v tradičním oblečení, ve zvlněném postoji v mírném úklonu vpravo; hlava skloněná vpravo nad křížem, tvář světce ve zbožném výrazu; pravá ruka drží kříž; levá ruka přidržuje podél boku biret, levá noha v mírném předkročení; socha světce stojí na vzhůru mírně se rozšiřujícím hranolovém podstavci zakončeném větší římsou (83 x 83 cm); v podstavci je hloubený rámeček s textem: PB W PB, FF, 1758; sokl se skládá ze dvou dílů, je zapuštěn v úrovni terénu, půdorys soklu 138 x 143 cm; celková výška cca: 352 cm, z toho podstavec 164,5 cm, socha 187,5 cm; socha pískovcová, podstavec ...    více>>

Švihov socha sv. Jana Nepomuckého na mostě
St. Jan Nepomucký Statue Švihov
statue of St. John of Nepomuk Švihov

na hranolovém podstavci s profilovanou římsou stojí pískovcová socha světce v mírně nadživotní velikosti v ikonograficky typickém oděvu; pohybově umírněná figura s hlavou mírně skloněnou k pravé ruce, která drží krucifix; drapérie vytváří vertikální klidné záhyby; na hlavě biret, nad hlavou svatozář pojata ve zlaté barvě; levá noha je předkročena; v čelní stěně podstavce je vložena nápisová deska; po obvodu desky jsou kovové úchyty, které patrně kdysi nesly větší nápisovou desku; podstavec je umístěn na betonovém soklu; celková výška cca 404 cm, z toho socha včetně svatozáře 214 cm opis textu: Roku ...    více>>

Švihov socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí
St. Jan Nepomucký Statue Švihov
statue of St. John of Nepomuk Švihov

pískovcová socha světce v obvyklých šatech stojící na hranolovém podstavci s profilovanou římsou a s odstupňovanou bází; pravá noha je předkročena v koleni; socha drží v levé ruce krucifix, v pravé ruce drží palmový list pojatý ve zlaté barvě, který nyní schází; hlava skloněna k levé ruce, na hlavě biret; nad hlavou svatozář pojata ve zlaté barvě; celková výška cca 460 cm, z toho socha v četně svatozáře 244 ...    více>> 

Projekt národní Spolupráce „Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“. Cílem projektu je zmapovat stavby lidové architektury.